1
گاهی نوشتن اهداف و برنامه ها یعنی قراردادی با خود، که انسان خود را متعهد به انجام آن بداند؛

DaftarYaddasht.ir

دفتر یادداشت روزانه و تقویم آنلاین

(ویرایش دوم - نسخه آزمایشی)

Online Persian Calendar and Daybook Web Application
 در صورت امکان از مرورگر بهتری استفاده نمائید...

نام کاربری    UserID


کلمه عبور   Password


انتخاب دستگاه و باز کردن دفتر
برای عضو شدن و ساختن دفتر:

  درباره نرم افزار  |  پرسش ها و پاسخ ها   |  صدای مشتری
PersDay.com
2