ابتدایی ترین دلیل نوشتن، ترس انسان از فراموشی و نیاز به ثبت وقایع و دانسته‌ها بوده‌است؛

DaftarYaddasht.ir

دفتر یادداشت روزانه و تقویم آنلاین

Online Persian Calendar and Daybook Web Application
 در صورت امکان از مرورگر بهتری استفاده نمائید...

نام کاربر     UserID


کلمه عبور   Passwordانتخاب دستگاه و باز کردن دفتر

 درباره نرم افزار  |  پرسش ها و پاسخ ها   |  صدای مشتری