گاهی نوشتن اهداف و برنامه ها یعنی قراردادی با خود، که انسان خود را متعهد به انجام آن بداند؛

DaftarYaddasht.ir

دفتر یادداشت روزانه و تقویم آنلاین

Online Persian Calendar and Daybook Web Application
  در صورت امکان از مرورگر جدید تری استفاده نمائید؛
نام کاربری    UserID / E-Mail


کلمه عبور   Password
برای پیوستن به خانواده ی دفتر یادداشت و ساختن دفتر جدید:


  درباره نرم افزار  |  پرسش ها و پاسخ ها   |  صدای مشتری
PersDay.ir