.     .    .   .  .  راهنمای استفاده و پرسش ها و پاسخ های ضروری  .  .   .    .     .
پرسش پاسخ
چگونه کاربر می تواند یادداشت ها را در دفتر تقویم خود ساماندهی نماید؟ هر کاربر چند دفتر یادداشت با نام ها و رنگ های مختلف در اختیار خواهد داشت و در هر دفتر یادداشت برای هر روز، هفته، و برج ، دو برگ یادداشت برای نوشتن وجود دارد؛
کاربر می تواند با توجه به اهمیت یادداشت های خود آن ها را در هر یک از دو برگ یادداشت ثبت نماید؛
     
آیا می توان یادداشت ها را از چپ به راست یا از راست به چپ مشاهده نمود؟ این امکان مانند هر متن دیگر در محیط سیستم عامل از طریق کلید های
Control + Shift / Alt + Shift
که در سمت راست و چپ صفحه کلید قرار دارند انجام می شود؛
بدین ترتیب یادداشت فارسی ( به همراه کلمات انگلیسی)، یادداشت انگلیسی ( به همراه کلمات فارسی)، نمایش از چپ به راست، ونمایش از راست به چپ، همگی امکان پذیر است؛
آیا تعطیلات رسمی در دفتر نمایش داده می شود؟ تقویم رسمی ایران و تعطیلات و مناسبت های آن به صورت پیش فرض به دفتر افزوده می شود و قابل مشاهده می باشد؛
اما کاربر می تواند از طریق کلید تنظیمات وارد صفحه ابزار و تنظیمات شده و در تنظیمات هر دفتر نمایش آن ها را فعال یا غیر فعال نماید؛
     
صفحه ی جستجوی عبارت چگونه عمل می کند؟  با استفاده از کلید جستجو و گزارش کاربر می تواند پس از درج یک عبارت حداقل دو حرفی تمام نوشته ها را جستجو نماید؛ کاربر می تواند انتخاب نماید که آیا همه دفتر ها جستجو شود یا فقط یک دفتر مورد نظر.
   

ماشین حساب هوشمندد به چه کلماتی حساس است؟ چنانچه در متن یادداشت عدد یا اعدادی به همراه یکی از عبارات ریال - تومان - دقیقه و یا ساعت باشد، ماشین حساب هوشمند ، این اعداد را با هم جمع می نماید. کاربر می تواند از اعداد مثبت یا منفی و یا عدد صحیح یا اعشار استفاده نماید.
از این امکان برای محاسبه مجموع دریافت و پرداخت یا ساعت کارکرد روی یک پروژه یا در یک محیط کاری می توان استفاده نمود؛
     
آیا یادداشت های ما برای دیگران
قابل مشاهده است؟
این یک دفتر یادداشت شخصی یا سازمانی است نه یک شبکه اجتماعی؛ و همه اطلاعات و یادداشت های هر کاربر بوسیله کلمه عبور از دسترس دیگر کاربران مصون می باشد؛
اما مالک دفتر می تواند برای دفتر یادداشت های خود فهرستی از همکاران را مشخص نمایند تا همکاران بتواندد در دفتر یادداشت او یادداشت بنویسند.
همچنین مالک می تواند برای دفتر یادداشت های خود فهرستی از مهمانان را تعریف نمایند تا مهمانان وی بتوانند یادداشت های وی را فقط مشاهده نمایند.
     
چه مواقعی لازم است از
کلید بستن و خروج استفاده نمائیم؟
این کلید مشاهده و ویرایش دفتر یادداشت را پایان می دهد، کاربر برای مشاهده یا ویرایش دفتر خود لازم است دوباره کلمه عبور را وارد نماید؛؛
هنگام ترک رایانه در فضاهای عمومی ضروری است کاربر از این کلید استفاده نماید؛
چنانچه فراموش کردید هنگام ترک رایانه در فضای عمومی کلید بستن و خروج را فشار دهید در اولین فرصت از یک کامپیوتر دیگر وارد دفتر یادداشت خود شوید و آن کلید را فشار دهید؛
در صورت نبستن دفتر چنانچه از همان رایانه های قبلی به دفتر خود بازگردید نیازی به وارد کردن کلمه عبور نمی باشد؛
     
پشتیبانی صفحه صدای مشتری به آدرس http://www.DaftarYaddasht.ir/pgVOC.aspx  برای پیشنهادات و راهنمایی ها و طرح سؤالات در نظر گرفته شده است؛
همچنین کاربران می توانند از پست الکترونیکی Support@DaftarYaddasht.ir یا PersDayMailer@GMail.com برای ارتباط با مدیران نرم افزار استفاده نمایند؛