کاربر گرامی

اگر کلمه عبور خود را فراموش کرده اید با استفاده از راهنمای زیر می توانید آن را دوباره دریافت نمائید؛

یادآوری می شود اولین کلمه عبور، همراه با دعوت نامه به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال شده است؛
اگر دعوت نامه به دست شما نرسیده است با ذکر نام دفتر از پشتیبانی  راهنمایی بخواهید؛


آدرس پست الکترونیکی مالک:

در نظر داشته باشید به جهت حفظ امنیت یادداشت ها، کلمه عبور تنها در صورتی به آدرس پست الکترونیکی مالک ارسال می شود که
از آخرین استفاده از کلمه عبور حد اقل یک هفته گذشته باشد. 

بازگشت به صفحه اصلی